Velkommen til Pafo forsikringsmegling

Lang erfaring

Pafo AS har erfaring og kjennskap til forsikringsmarkedet, kan gi våre kunder tilgang til et større antall leverandører.

Konkurranse gir best resultat.

Uavhengig og nøytral

Våre kunder skal oppleve oss som helt uavhengige og nøytrale i forhold til forsikringsselskaper og andre leverandører. Vi stiller store krav til oss selv, og etterlever strenge retningslinjer på dette viktige området.

Bedriftsmarkedet

Pafo AS har sin spisskompetanse i bedriftsmarkedet.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss for dine forsikringsbehov!