Hva vi tilbyr

Lang erfaring og kjennskap til forsikringsmarkedet, kan gi våre kunder tilgang til et større antall leverandører. Konkurranse gir best resultat.

Uavhengig og nøytral

Våre kunder skal oppleve oss som helt uavhengige og nøytrale i forhold til forsikringsselskaper og andre leverandører. Vi stiller store krav til oss selv, og etterlever strenge retningslinjer på dette viktige området.

Hva kan vi gjøre for deg?

En forsikringsmegler kan spare deg for tid, penger og ergrelser. På samme måte som en revisor eller advokat skaffer deg faglige råd basert på langvarig opplæring og erfaring, kan en kvalifisert megler gjøre det samme med din forsikring.

Når forsikringer planlegges tar mange en snarvei uten å søke faglig råd, uten å forstå den «lille skriften» eller overveie om man har fått valuta for pengene. Ofte ender man opp med en forsikringsdekning man ikke trenger, og – enda verre – uten den dekning man virkelig har behov for.

Enten det er næringsliv, bil, livs- eller yrkesskade forsikring, så gir megleren råd og assistanse for å være sikker på at dekningen er riktig.

Meglere har tilgang til mange forskjellige forsikringsprodukter fordi de har befatning med et vidt spekter av forsikringsselskaper, og noen ganger også andre typer av assurandører. En megler vil være oppmerksom på fordeler, ulemper og kostnader hos konkurrerende forsikringer i markedet. De vil også hjelpe til å arrangere og plassere dekning, og kan gi råd om hvordan man kan gjøre meste mulig ut av sitt forsikringsbudsjett.

Bruk av megler behøver ikke nødvendigvis å koste mer. Ofte er kostnadene mindre fordi megleren har kjennskap til forsikringsmarkedet, og evne til å forhandle frem konkurrerende premier på dine vegne. En megler vil også forklare din forsikringspolise og spesielle situasjoner som du må være oppmerksom på.