Om Pafo

Lang erfaring og kjennskap til forsikringsmarkedet, kan gi våre kunder tilgang til et større antall leverandører. Konkurranse gir best resultat.

Uavhengig og nøytral

Våre kunder skal oppleve oss som helt uavhengige og nøytrale i forhold til forsikringsselskaper og andre leverandører. Vi stiller store krav til oss selv, og etterlever strenge retningslinjer på dette viktige området.

Bred portefølje

Av ulike typer næringslivsforsikringer. Hovedvekten av vår portefølje er innen næringseiendom, industri og næring.

Vår visjon

Å være en profesjonell aktør i forsikringsmeglermarkedet og være en eksklusiv leverandør av rådgivning og drift for alle typer forsikring, men med spesiell kompetanse på eiendom, tradisjonell industri- og næringslivsforsikring.

Meglere med lang erfaring i bransjen

Megler er bedriftens forsikringsrepresentant. Megler stiller til en hver tid opp for kunden i alle forsikringsrelaterte spørsmål. Megler er på kundens side i skadeoppgjør. Følger opp inngåtte avtaler noe som er meget viktig både når det gjelder det premiemessige og det vilkårsmessige. Ser sammenheng mellom skadestatistikk og forsikringspremie.

Analyserer

Vi gjennomgår bedriftens forsikringer og prøver å finne bedre og billigere alternativer.

Innkjøp av forsikring

Vi sørger for at selskapet får riktig forsikring til riktig pris. Sikre kontinuitet i forsikringsprogrammene.